IBA TRAININGS

HOME
ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ / REGISTRATION FORM

За да направите регистрация за курсът, попълнете полетата по-долу. Полетата със звезда са задължителни. След попълване на регистрационната форма, натиснете бутона ИЗПРАТИ!
To apply for the course, please fill the fields below. The fields with asterix are mandatory. After filling the registration form, click on SEND button!

ИМЕ / NAME:
  *
ФАМИЛИЯ / LAST NAME:
  *
E-MAIL АДРЕС / E-MAIL ADDRESS:
  *
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА / PHONE:
  *
ЗАЯВКА ЗА КУРС / COURSE APPLICATION:
ОХРАНИТЕЛНО ШОФИРАНЕ / SECURITY DRIVING
ОСНОВЕН КУРС / BASIC SECURITY COURSE
  *
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА / INVOICE INFORMATION:
ДЕКЛАРАЦИЯ / DECLARATION:
* С НАСТОЯЩАТА РЕГИСТРАЦИЯ ДЕКЛАРИРАМ И ПОТВЪРЖДАВАМ, ЧЕ НЕ СЪМ ОСЪЖДАН/А, СРЕЩУ МЕН НЯМА ПОВДИГНАТИ ОБВИНЕНИЯ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР, НЕ СТРАДАМ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НЕ СЕ ВОДЯ НА ОТЧЕТ В ПСИХОДИСПАНСЕР. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ ПРИДОБИТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ. / BY THE PRESENT REGISTRATION I CERTIFY THAT I AM NOT CONVICTED, THAT THERE ARE NOT ANY INDICTABLE OFFENSES CHARGED AGAINST ME, I DO NOT SUFFER FROM PHYSICAL DISEASES AND PSYCHIC DISORDERS AND I AM NOT REGISTERED AS A PATIENT IN A PSYCHIATRIC DISPENSARY. I DECLARE THAT I WILL NOT USE THE ACQUIRED KNOWLEDGE AND SKILLS IN THE TRAINING COURSE FOR CRIMINAL PURPOSES.
  *
* Задължително поле / Required field